Patenteret
redningssele

Thyborøn Sejlmageri

Read in English   Read in English

Vi har udviklet og patenteret en redningssele, der både er let at bruge og giver optimal sikkerhed for den, der skal bjærges.

Hejseselen er forsynet med en klemme, der kan låse løkken, så den sidder tæt omkring den eller det der skal hejses op. Derved kan den forulykkede ikke glide ud af selen. Vi har fået patent på klemmen, og i dag findes den på alle rednings- og kontrolskibe.
Redningsselen er udviklet med baggrund i de erfaringer, besætningsmedlemmerne på rednings- og inspektionsskibet Vestkysten har gjort sig i Nordsøen i virkelige og dramatiske redningssituationer.

Fungerer også ved bevidstløshed

Hvis den, der skal bjærges, er uden bevidsthed, kan man montere redningsselen på en fork, hvorefter man sætter selen rundt om personen i vandet. Forken fjernes og personen er klar til at blive hejst op.

Sådan virker det

Selen skal føres ind under personen fra benene og op om brystet. Derefter trækker man i indhalertovet, så selen slipper ved 1 og 2. Så skubbes forken med klemmen ned mod brystet på personen, til den sidder stramt. Derefter fjernes forken, og man kan trække personen op vha. ophalertovet.
Redningsele komplet
 

Let at stuve

Vi har udviklet en model, hvor selve forken kan foldes sammen og lettere stuves af vejen.
Forken kan dermed stuves væk i apteringen eller evt. i en MOB-båd, mens selen stadigvæk er monteret på forken. Den bevægelige gaffel skal så blot drejes i stilling.
Kontrollér om selen sidder korrekt, og den er klar til brug.