Patenteret
redningssele

Thyborøn Sejlmageri

Read in English   Read in English

Vi har udviklet og patenteret en redningssele, der både er let at bruge og giver optimal sikkerhed for den, der skal bjærges.

Hejseselen er forsynet med en klemme, der kan låse løkken, så den sidder tæt omkring den eller det der skal hejses op. Derved kan den forulykkede ikke glide ud af selen. Vi har fået patent på klemmen, og i dag findes den på alle rednings- og kontrolskibe.
Redningsselen er udviklet med baggrund i de erfaringer, besætningsmedlemmerne på rednings- og inspektionsskibet Vestkysten har gjort sig i Nordsøen i virkelige og dramatiske redningssituationer.

Også til lystsejlere

Vi har udviklet en lille model i en handy pose, som kan monteres på lystfartøjer ved siden af redningskransen. Den leveres i pose med en 25 meter line/blok og karabinhage.
Med selen følger spilblok og instruktion i hvordan man med en line sat på storsejlets spil kan trække en voksen mand ind.
Vi kan også være behjælpelige med at montere redningsselen på jeres båd – ring eller skriv, så finder vi en løsning.

Fungerer også ved bevidstløshed

Hvis den, der skal bjærges, er uden bevidsthed, kan man montere redningsselen på en fork, hvorefter man sætter selen rundt om personen i vandet. Forken fjernes og personen er klar til at blive hejst op.

Sådan virker det

Selen skal føres ind under personen fra benene og op om brystet. Derefter trækker man i indhalertovet, så selen slipper ved 1 og 2. Så skubbes forken med klemmen ned mod brystet på personen, til den sidder stramt. Derefter fjernes forken, og man kan trække personen op vha. ophalertovet.

Let at stuve

Vi har udviklet en model, hvor selve forken kan foldes sammen og lettere stuves af vejen.
Forken kan dermed stuves væk i apteringen eller evt. i en MOB-båd, mens selen stadigvæk er monteret på forken. Den bevægelige gaffel skal så blot drejes i stilling.
Kontrollér om selen sidder korrekt, og den er klar til brug.